Obsługa prawna

Usługi prawne dla branży budownictwa i nieruchomości

Poznaj specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie

Świadczę usługi doradztwa prawnego dla klientów z sektora budownictwa i nieruchomości. Główne obszary praktyki to proces inwestycyjny, sprawy z zakresu prawa budowlanego, geodezyjnego, wodnego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki i obrotu nieruchomościami.

Doradzam kompleksowo w sprawach związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, oceną stanu planistycznego, uzyskaniem pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy, przeprowadzeniem procesu budowlanego i utrzymaniem obiektów budowlanych. Pracuję na rzecz inwestorów, projektantów i wykonawców na wszystkich etapach procesu inwestycyjno-budowlanego.

Prowadzę postępowania administracyjne oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa budowlanego, wodnego, geodezyjnego, gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego (m. in. warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne).

Reprezentuję klientów przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych, w sprawach spornych między uczestnikami procesu budowlanego, roszczeń z kontraktów budowlanych, umów najmu, umów deweloperskich, wad obiektów budowlanych, podziałów i rozgraniczeń.

Specjalizacje

W sposób kompleksowy świadczę usługi dla firm i klientów indywidualnych

Baza wiedzy