Specjalizacje

Kontrakty budowlane

Przygotowuję i negocjuję umowy dla inwestorów, inspektorów nadzoru, projektantów, wykonawców, dostawców i innych podmiotów zaangażowanych w proces budowlany. Doradzam w sprawach zabezpieczeń, gwarancji, ubezpieczeń, wykonania, odbioru i rozliczenia umów.

Zakres:

  • umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
  • przeniesienie praw autorskich do projektów budowlanych,
  • umowy o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne, nadzór inwestorski, „zaprojektuj i wybuduj”, podwykonawstwo,
  • umowy na prace geodezyjne, prace remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, utrzymanie zieleni,
  • umowy drogowe z jednostkami samorządu terytorialnego.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług