Specjalizacje

Nieruchomości

Zapewniam doradztwo we wszystkich aspektach prawnych związanych z ustaleniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości, nabywaniem nieruchomości, ochroną własności i gospodarką nieruchomościami. Przygotowuję i negocjuję projekty umów, obsługuję transakcje kompleksowo lub dowolny ich etap.

Zakres:

  • audyty prawne nieruchomości (due diligence),
  • umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy deweloperskie, 
  • ustanawianie zabezpieczeń, hipoteki umowne, służebności, drogi konieczne,
  • użytkowanie wieczyste – opłaty i przekształcenie, 
  • dziedziczenie i nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, 
  • umowy dzierżawy, umowy najmu mieszkaniowego i komercyjnego, umowy o zarządzanie nieruchomościami.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług