Specjalizacje

Umowy handlowe

Sporządzam i opiniuję umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym, także z kontrahentami zagranicznymi, dostosowane do specyfiki działalności klienta, głównie z branży budownictwa i infrastruktury. Doradzam w sprawach zawarcia, wykonania, zabezpieczenia roszczeń i rozwiązania umów.

Zakres:

  • współpraca biznesowa, wyłączne przedstawicielstwo, umowy ramowe i dystrybucyjne,
  • sprzedaż, dostawa, świadczenie usług, umowy serwisowe i montażowe, leasing maszyn budowlanych,
  • klauzule gwarancyjne i procedury reklamacyjne,
  • klauzule o zachowaniu poufności i antykorupcyjne,
  • wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu,
  • ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług, z uwzględnieniem przepisów konsumenckich.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług