Specjalizacje

Proces budowlany

Zapewniam wsparcie inwestorów, wykonawców i projektantów na każdym etapie procesu budowlanego – od etapu planowania i weryfikacji dopuszczalności inwestycji, poprzez uzyskanie wymaganych pozwoleń,  realizację robót do odbioru i oddania do użytkowania.

Zakres:

  • proces planistyczny, uwagi do projektu planu miejscowego, wnioski o zmianę planu, skargi na plan miejscowy,
  • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje lokalizacyjne,
  • zmiana przeznaczenia gruntów, wyłączenie z produkcji leśnej i rolnej,
  • pozwolenia konserwatorskie,
  • zaopatrzenie w media, infrastruktura, zjazdy z dróg publicznych, drogi wewnętrzne,
  • inwestycje realizowane w trybie „spec-ustaw”, w tym „lex deweloper”.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług