Specjalizacje

Ochrona środowiska

Doradzam w sprawach ochrony środowiska przy projektach inwestycyjnych i transakcjach nieruchomościowych, przy ocenie środowiskowych wymagań realizacji inwestycji, związanych z tym ryzyk i ocen oddziaływania na środowisko, także na obszarach Natura 2000. Reprezentuję klientów w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Zakres:

  • audyty prawno-środowiskowe,
  • analiza ograniczeń inwestycyjnych,
  • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • inwestycje infrastrukturalne, w tym oczyszczalnie ścieków i farmy fotowoltaiczne,
  • odpowiedzialność za szkody w środowisku,
  • zanieczyszczenie środowiska, remediacja,
  • postępowania przed organami ochrony środowiska.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług