Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Od 1 kwietnia 2024 r. będą obowiązywać zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szereg zmian dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, co bezpośrednio przełoży się na nowe inwestycje deweloperskie. Odległość budynku od granicy działki Rozporządzenie zwiększa minimalną odległość budynku od granicy … Czytaj dalej Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie